KR-581 ต่างหูเกาหลีก้านเงิน S925 อะไหล่ทองข้างนึงห้อยไม้กางเขนแต่งหัวใจ อีกข้างแต่งไข่มุกปลายห้อยไม้กลางเขนแต่งหัวใจตรงกลาง

฿190

ต่างหูเกาหลีก้านเงิน S925 อะไหล่ทองข้างนึงห้อยไม้กางเขนแต่งหัวใจ อีกข้างแต่งไข่มุกปลายห้อยไม้กลางเขนแต่งหัวใจตรงกลาง

มีสินค้าอยู่ 1